Lao workers in Thailand are claiming for theirs labor’s right at lao Embassy Thailand

ນີ້ຄືກັມມະກອຣລາວໃນປະເທດໄທຍ ທີ່ຂາດການເບີ່ງແຍງບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເລື້ອງສິດທິມະນຸສ ເລື້ອງຄວາມບໍ່ຍຸຕິທັມ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຕອ້ງຕັ້ງສະພັນກຳມະກອນລາວໃນໄທຍ ນີ້ຂື້ນມາເພື່ອຊ່ວຍພີ່ນ້ອງກັມມະກອຣລາວຢູ່ໃນປະເທດໄທຍ These are lao workers in thailand who need labor’s right so that we built this organization (LULF) for help our

Read more