ຊົມເຊີຍຜົນງານຂອງສະມາຊິກ ສຫພກລ (ໃນໄທ) ທຳການປະສານງານເພ໊່ອສະມາຊິກໃໝ່ LULF members visited lao workers at Nakornpatom Thailand

ທຳການປະສານງານເພ໊່ອສະມາຊິກໃໝ່

ທິ່ນະຄອນປະຖົມ

ເພ໋ອຂົນຂວາຍເອົາສະມາຊິກໃໝ່

ເພ໋ອຂົນຂວາຍເອົາສະມາຊິກໃໝ່

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *